Economic Development

Chỉ số Thương mại Bền vững Hinrich Foundation

September 05, 2018

Asia

September 05, 2018

Asia
Chris Clague

Managing editor Asia & Global editorial lead, Trade and globalisation

Chris Clague is managing editor in Asia for Economist Impact. He is an expert in international trade and trade policy and has also advised clients throughout the Asian region on the strategic implications of megatrends and political risk. He was a consultant in The Economist Group's Tokyo office and was the project leader and editor for the Economist Intelligence /Nikkei BP publication The World to 2050 (available in Japanese only). 

Prior to joining The Economist Group, he was a senior consultant and Director of China Operations for a boutique consulting firm that worked with governments and MNCs on issues related to international trade, investment, and commodities. 

Chris holds an MSc in Asian Politics from the London School of Oriental and African Studies (SOAS) and a certificate in International Trade Law and Economics from the World Trade Institute’s summer academy. He provides regular commentary on trade and the Japanese economy to international media.

Contact

Chỉ số Thương mại Bền vững - Hinrich Foundation 2018 là một chỉ số được xây dựng bởi Economist Intelligence Unit và là một nghiên cứu quy chuẩn được ủy thác bởi Hinrich Foundation. Đây là ấn bản thứ hai của nghiên cứu, được xuất bản lần đầu năm 2016. Đây là ấn bản thứ hai của nghiên cứu, chỉ số đầu tiên được xuất bản vào năm 2016. Báo cáo trình bày các kết quả chính của chỉ số và mô hình kèm theo.

Chỉ số này đo lường năng lực của 20 nền kinh tế – 19 nền kinh tế Châu Á và Hoa Kỳ – trong việc tham gia vào hệ thống thương mại quốc tế theo cách thức hỗ trợ các mục tiêu dài hạn ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế nhằm tăng trưở ng kinh tế, bảo vệ môi trường cũng như củng cố vững chắc nguồn vốn xã hội. Chỉ số bao gồm 24 chỉ báo, được phân loại thành ba nhóm đại diện cho ba lĩnh vực nói trên, để đo lường và đánh giá xem liệu một quốc gia có tham gia vào thương mại bền vững hay không. 

Thông điệp chính của chỉ số này là cho dù hoạt động thươ ng mại là một thành phần không thể thiếu trong phát triển kinh tế, chúng ta không thể xây dựng một nền kinh tế bền vững nếu không quản lý môi trường một cách có trách nhiệm và cam kết phát triển đầy đủ nguồn vốn xã hội. Các quốc gia cố tình đi tắt đón đầu bất chấp tác động đến môi trườ ng và xã hội sẽ không thể tiếp tục xây dựng kinh tế thươ ng mại thành công và bền vững trong thời gian dài, sẽ mất dần khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nướ c ngoài (FDI) vào những lĩnh vực trọng yếu, khó có khả năng bảo đảm nguồn kinh phí và hỗ trợ từ các cơ quan phát triển đa phươ ng. Do đó, chỉ số này đóng vai trò đại diện cho quá trình đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc của mỗi quốc gia.

Chỉ số mang lại cơ hội cho các công dân, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và các nhà hoạch định chính sách để tham gia vào các cuộc thảo luận tìm ra phương pháp tối ưu nhằm thúc đẩy phát triển địa phương thông qua thương mại toàn cầu bền vững.

Enjoy in-depth insights and expert analysis - subscribe to our Perspectives newsletter, delivered every week